صفحه ها
دسته
دوستان
دسترسی سریع
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 92142
تعداد نوشته ها : 220
تعداد نظرات : 25
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، افزایش 10 درصدی زنان کارمند دولت در 10 سال گذشته را از برکات انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

ناهید اعظم رام پناهی معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت بر اساس آخرین آمار وضعیت زنان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی، بهداشتی و سیاسی،جمعیت زنان در سال 1385، بیش از 34,600,000 نفر شمارش شده که این رقم حدود 49 درصد جمعیت کل کشور بوده است و متوسط رشد جمعیت زنان طی ده سال گذشته برابر 52/1 بوده است و بیش از 50 درصد جمعیت زنان زیر سنین 25 سال قرار دارند.
همچنین تعداد موالید در سال 1386 حدود 1,300,000 نفر بوده است که 87/48 درصد آنها موالید دختر بوده اند که اوج افزایش تعداد موالید در دهه اول بعد از انقلاب اسلامی بوده و بعد از آن تعداد موالید در هر سال کاهش پیدا کرده است ولی امروزه موالید دهه اول انقلاب در سنین ازدواج و باروری هستند و احتمالاً سالهای آینده شاهد رشد مجدد تعداد موالید خواهیم بود.

*طلاق ثبت شده در سال 1386بیش از 99,800 مورد بود

تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1386 بیش از 840 هزار مورد بوده و میانگین سن در اولین ازدواج در سال 1385, 2/23 سال برای زنان و 2/26 سال برای مردان برآورد شده است که روند افزایشی این شاخص در سالهای اخیر قدری کنترل شده و اندکی کاهش یافته است همچنین تعداد طلاق ثبت شده در سال 1386 بیش از 99,800 مورد بوده و نسبت طلاق به ازدواج در این سال 12 درصد است بطوریکه می توان گفت از هر 8 ازدواج یک ازدواج به طلاق انجامیده است البته بیشترین میزان طلاق نسبت به جمعیت در استان تهران به وقوع پیوسته است.

* میزان بارورین سبت به 30 سال گذشته 2/4 کاهش داشته است

امید به زندگی در بدو تولد در سال 1386 حدود 75 سال برای زنان و 2/70 سال برای مردان برآورد شده است که این شاخص برای زنان طی 30 سال گذشته بیش از 18 سال افزایش داشته است، میزان باروری کل در سال 1385، 1/2 فرزند برآورد شده که نسبت به 30 سال گذشته 2/4 فرزند کاهش داشته است و این مسئله حاکی از کنترل جمعیت در کشور طی سالهای گذشته بوده است،‌ درصد زنان شاغل نسبت به کل شاغلین کشور در سال 1385، 6/13 درصد برآورد شده که این رقم نسبت به 10 سال گذشته 3/12 درصد افزایش داشته است.

*افزایش 32 ‌درصدی زنان سرپرست خانوار طی 30 سال گذشته

6/36 درصد زنان شاغل در بخش خدمات، 8/31 درصد در بخش صنعت و 6/31 درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. همچنین 7/59 درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و 3/37 درصد در بخش دولتی مشغول به کار هستند،‌ تعداد کارکنان زن در سال 1385 بیش از 750,000 نفر گزارش شده که این رقم 6/33 درصد کل کارکنان دولت است و نسبت به ده سال گذشته ،10 درصد افزایش داشته است،‌ درصد زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار کشور در سال 1385، 46/9 درصد برآورد شده که نسبت به 10 سال گذشته 13 درصد و نسبت به 30 سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است.

*نرخ زنان باسواد طی 30سال گذشته بیش از 126 درصد افزایش داشته است

تعداد مستمری بگیران زن از کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 1385 بیش از 2,100,000 نفر بوده است که این رقم 51 درصد کل مستمری بگیران را شامل شده است و نسبت به سال 1378، 7 درصد کاهش داشته است البته در سال 1384، 7/64 درصد مستمری بگیران کمیته امداد را زنان تشکیل می دادند که این نسبت در سالهای اخیر در مورد مردان افزایش و در مورد زنان کاهش داشته است همچنین براساس آمار سال 1385 نرخ زنان باسواد نسبت به کل جمعیت زنان بالای 6 سال 34/80 درصد برآورد شده است که این رقم 68/46 درصد کل باسوادان کشور بوده است و نسبت به 30 سال گذشته بیش از 126 درصد افزایش داشته است.

*کارکنان زن آموزش و پرورش بیش از 285 درصد در 30 سال گذشته افزایش داشته است

تعداد دختران دانش آموز در سال 1387 بیش از 6,791,000 نفر گزارش شده که این رقم 6/48 درصد کل دانش آموزان را شامل می شود و به دلیل کنترل جمعیت نسبت به 10 سال گذشته 3/20 درصد کاهش یافته است، البته نسبت به 30 سال گذشته 144 درصد افزایش داشته است که حدود 63 درصد دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی را دختران تشکیل می دهند که تعداد کارکنان زن آموزش و پرورش در سال 1386 ، 511,522 نفر گزارش شده که این رقم 51 درصد کل کارکنان آموزش و پرورش است و نسبت به 30 سال گذشته بیش از 285 درصد افزایش داشته است.

*افزایش 4/71درصدآموزشیاران زن نهضت سوادآموزی در 20 سال اخیر

تعداد آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی در سال 1385 حدود 41,800 نفر گزارش شده که این رقم 72/84 درصد کل آموزشیاران است و نسبت به 20 سال گذشته 4/71 درصد افزایش داشته است،‌ تعداد سوادآموزان زن در سال 1385 حدود 1,150,000 نفر بوده است که این رقم 65/85 درصد کل سوادآموزان را شامل می شود و نسبت به 20 سال گذشته 75/58 درصد افزایش داشته است،‌ تعداد کل دختران شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1387، (756,847) نفر بوده است که این رقم 19/63 درصد کل شرکت کنندگان در این سال است و نسبت به 25 سال گذشته 7/5 برابر شده است.

*دانش آموختگان زن در مراکز آموزش عالی نسبت به 30 سال گذشته 7/6 افزایش داشته است

تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال 1386، (285,634) نفر گزارش شده که این رقم نسبت به 30 سال گذشته 20 برابر شده است،‌در سال 1386 درصد دختران پذیرفته شده نسبت به کل پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی 27/44 درصد، در مقطع کارشناسی 4/63 درصد، در مقطع کارشناسی ارشد 3/42 درصد و در مقطع دکتری 7/44 درصد بوده است،‌ تعداد دانش آموختگان زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال 1385، (93,686) نفر گزارش شده که این رقم 7/52 درصد کل فارغ التحصیلان است و نسبت به 30 سال گذشته 7/6 برابر شده است،‌ تعداد کارکنان آموزشی زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال 1386، (16,476) نفر گزارش شده که این رقم 20 درصد کل کادر آموزشی دانشگاه ها را تشکیل می دهد و نسبت به 30 سال گذشته 7 برابر شده است.

*افزایش 7 درصدی زنان داوطلب برای نمایندگی دوره هشتم مجلس نسبت به دوره اول

تعداد زنان داوطلب برای نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 585 نفر بوده است که این رقم 16/8 درصد کل داوطلبین است و نسبت به داوطلبین زن در دوره اول مجلس بیش از 7 برابر شده است،‌ تعداد نمایندگان زن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 8 نفر بوده که این رقم 76/2 درصد کل نمایندگان است و نسبت به نمایندگان زن در دوره اول مجلس 2 برابر شده البته نسبت به دوره پنجم 8/42 درصد کاهش داشته،‌ تعداد زنان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره سوم 491،1 نفر گزارش شده که این رقم نسبت به دوره اول 44/8 درصد افزایش داشته است.

*کتاب‌های منتشر شده توسط زنان نویسنده در سال 1386، 5378 نسخه بوده است

تعداد سازمانهای غیردولتی زنان که تا پایان سال 1386 اجازه فعالیت گرفته اند به 980 تشکل رسیده که این رقم طی 10 سال گذشته بیش از 16 برابر شده است ،‌براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجموع 3420 نشریه منتشر شده طی 30 سال گذشته 143 نشریه با موضوعیت زنان و خانواده بوده است که این رقم 4 درصد کل نشریات را شامل می شود،‌ همچنین از مجموع نشریات منتشره در سطح کشور 369 نشریه یعنی 11 درصد آنها توسط زنان منتشر می شود،‌ تعداد زنان صاحب امتیاز و مدیر مسئول که طی سالهای 1383 الی 1386 موفق به اخذ مجوز نشریه شده اند 249 نفر بوده است که این رقم 10 درصد کل صاحبان نشریات است و طی دو دهه اخیر بیش از 15 برابر شده است،‌ تعداد کتابهای منتشره شده با موضوع زنان و خانواده در سال 1386، 407 نسخه بوده است که این رقم نسبت به 10 سال پیش 7/180 درصد افزایش داشته است،‌همچنین تعداد کتابهای منتشر شده توسط زنان نویسنده در سال 1386، 5378 نسخه بوده است که این رقم 24/23 درصد کل کتابهای منتشر شده در این سال بوده و نسبت به 10 سال پیش بیش از 5 برابر شده است.

*تعداد زنان مؤلف نسبت به 10 سال پیش نزدیک به 5 افزایش داشته است

تعداد زنان مؤلف در سال 1386، 3643 نفر گزارش شده که این رقم 6/16 درصد کل مؤلفان کشور در این سال بوده و نسبت به 10 سال پیش نزدیک به 5 برابر شده است،‌تعداد زنان مترجم در سال 1386، 1365 نفر گزارش شده که این رقم 7/23 درصد کل مترجمان در این سال بوده و نسبت به 10 سال پیش بیش از 250 درصد افزایش داشته است، تعداد زنان صاحب اثر برگزیده در سال 1386، 6 نفر گزارش شده که این رقم نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است.

* تعداد تئاترهای اجرا شده توسط کارگردانان زن در سال 1386، 12 مورد است

تعداد زنان قاری و همچنین حافظ قرآن در سطح مسابقات ملی تا سال 1386، 40 نفر گزارش شده که تعدادی از آنها به مسابقات بین المللی قرآنی راه یافته اند همچنین تعداد زنان داور مسابقات قرآنی 15 نفر بوده است که این رقم 50 درصد کل داوران مسابقات قرآنی کشور است،‌ تعداد تئاترهای اجرا شده با موضوع زنان و خانواده 10 مورد بوده است که نسبت به سالهای قبل 67/66 درصد افزایش داشته است،‌ همچنین تعداد تئاترهای اجرا شده توسط کارگردانان زن در سال 1386، 12 مورد بوده است که این رقم 4/44 درصد کل تئاترهای اجرا شده در این سال است و نسبت به سالهای قبل 140 درصد افزایش داشته است.


* افزایش 2 درصدی آثار برگزیده زنان نسبت به مردان در جشنواره‌های داخلی هنرهای تجسمی

تعداد آثار نمایشگاههای هنرهای تجسمی با موضوع زنان و خانواده در سال 1386، 500 اثر بوده که نسبت به سالهای قبل بیش از 3 برابر شده است،‌ همچنین تعداد نمایشگاههای هنرهای تجسمی برگزار شده توسط زنان در سال 1386، 6 نمایشگاه بوده که این رقم 30 درصد کل نمایشگاههای هنرهای تجسمی در این سال بوده و نسبت به سالهای قبل 20 درصد افزایش داشته است،‌تعداد آثار برگزیده زنان در جشنواره های داخلی هنرهای تجسمی در سال 1386، 30 اثر بوده که این رقم بیش از 2 برابر آثار مردان در این سال است و نسبت به سال‌های قبل 200 درصد افزایش داشته است،‌ تعداد کل زنان عضو خانه سینما تا سال 1386، 696 نفر بوده که بیشترین گروه آنان شامل انجمن بازیگران، انجمن چهره پردازان و انجمن منتقدان است.

* افزایش 3 درصدی ورزشکاران زن نسبت به 10 سال گذشته

تعداد بانوان ورزشکار تحت پوشش هیأت های ورزشی سازمان تربیت بدنی در سال 1385 بیش از 3,246,000 نفر گزارش شده که این رقم نسبت به 20 سال پیش، بیش از 16 برابر افزایش داشته است،‌تعداد مربیان و داوران ورزش بانوان کشور در سال 1385، 71هزار و 650 نفر گزارش شده که این رقم نسبت به 10 سال پیش، بیش از 3 برابر افزایش داشته است.


دسته ها : عمومی
چهارشنبه شانزدهم 11 1387
X